Wereldwijd auto-onderdelen kartel: Europese schikking voor DENSO, Hitachi en Mitsubishi

01 februari 2016

Auto-onderdelen producenten Mitsubishi Electric en Hitachi kregen boetes opgelegd van in totaal EUR 137.8 miljoen voor het maken van illegale prijsafspraken over starters en ontstekingen. DENSO was ook onderdeel van het kartel maar ontweek een boete door tijdig clementie aan te vragen. De boetes waren het resultaat van een schikking met de Europese Commissie.

Wereldwijd onderzoek

De auto-onderdelenbranche was bijna wereldwijd onderwerp van onderzoek bij diverse mededingingsautoriteiten. Het onderzoek startte in februari 2010 en heeft geleid tot fixe boetes in de Verenigde Staten, Canada, Japan en de Europese Unie.

Het onderzoek van de Europese Commissie naar starters en ontstekingen startte met een clementieverzoek van DENSO. Het onderzoek wees uit dat de ondernemingen tussen september 2004 en februari 2010 elkaar regelmatig ontmoetten in kantoren en restaurants en telefonisch contact onderhielden. Onder andere coördineerden zij hun prijzen bij het inschrijven op aanbestedingen van auto-onderdelen en spraken zij af wie er gegund zou krijgen (zogenoemde ‘bid-rigging’). Zij verdeelden specifieke voertuigproducenten en projecten en wisselden daarnaast commercieel gevoelige informatie uit zoals informatie over prijselementen en marktstrategieën.

Alhoewel de contacten tussen de drie bedrijven betreffende het kartel buiten de Europese Economische Ruimte (EER) plaatsvonden, achtte de Europese Commissie zich toch bevoegd om boetes op te leggen omdat het kartel wel effect had voor Europese consumenten. De starters en ontstekingen werden namelijk rechtstreeks verkocht aan autoproducenten binnen de EER.

Schikking

Op 27 januari 2016 troffen de drie Japanse auto-onderdelen producenten een schikking met de Europese Commissie. Als karteldeelnemers een schikking treffen, erkennen zij deelname aan het kartel en aansprakelijkheid voor de overtreding in ruil voor een boeteverlaging van 10% en een kortere onderzoeksprocedure.

De schikking bestond uit het opleggen van twee boetes: één boete ad EUR 26.86 miljoen aan Hitachi en één boete ad EUR 110.9 miljoen aan Mitsubishi Electric. De overtreding bestond uit het maken van prijsafspraken op de markt voor starters en ontstekingen gebruikt in voertuigen.

Denso kreeg geen boete opgelegd, omdat zij het kartel gemeld had bij de Europese Commissie.

Denso, Mitsubishi en Hitachi hebben allen een persbericht uitgebracht waarin ze aangeven de boete serieus te nemen en hun interne compliance programma (verder) te versterken.

Breder onderzoek auto-industrie

De schikking is onderdeel van een breder onderzoek van de Europese Commissie naar overtredingen van de mededingingsregels in de auto-onderdelenindustrie. Zo heeft zij onder andere al boetes opgelegd aan leveranciers van autolagers, kabelbomen, flexibel schuim (onder andere) gebruikt in autostoelen en standkachels in auto’s en vrachtwagens.

Onderzoeken die op dit moment nog lopen zijn bijvoorbeeld de onderzoeken naarairbags, gordels en stuurwielen, warmtesystemen en uitlaatsystemen.

Meer weten?  

Mail vrijblijvend met Minos van Joolingen (LinkedIn hier en website hier) of Esra van der Wolk (LinkedIn hier en website hier).

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.