Welke rechter is bevoegd in Benelux merkenzaken?

31 december 2000

p>Hof van Beroep in Brussel stelt uitlegvragen aan Benelux Gerechtshof over de bevoegdheidsregels van de Benelux Merkenwet (L?v?rdo / Mora-Unilever – kleurmerk oranje).

Op de website www.boek9.nl is er bericht gedaan van een op 10 januari 2006 door het Hof van Beroep te Brussel gewezen arrest tussen Habek Snacks (L?v?rdo) te Deurne (Nederland) en Mora/Unilever (Nederland). De zaak werd voor Habek Snacks in Belgi? verdedigd en bepleit door Gino van Roeyen.

Habek Snacks produceert en distribueert een breed scala snackproducten, ketchups en sauzen. Naast de producten onder het eigen merk, ontwikkelt Habek Snacks producten en productconcepten onder ‘private label’ of winkelmerk, van retail, out of home tot etnic markt. Mora/Unilever is eveneens een snackproducent.

Mora/Unilever heeft Habek Snacks in Belgi? gedagvaard wegens beweerdelijke schending door Habek Snacks van door Mora/Unilever gepretendeerde kleurmerkrechten (oranje). Habek Snacks bestrijdt dat en stelt zich bovendien op het standpunt dat de Belgische rechter niet bevoegd is van deze zaak kennis te nemen. De Rechtbank van Koophandel te Brussel stelde Habek Snacks bij vonnis van 9 januari 2004 wat dat betreft in het gelijk en verklaarde zich onbevoegd van de zaak kennis te nemen.

Mora/Unilever ging daartegen in hoger beroep bij het Hof van Beroep te Brussel dat op 10 januari 2006 vragen van uitleg stelde aan het Benelux Gerechtshof (in de Benelux de hoogste rechter voor wat betreft de uitleg van de bevoegdheidsbepalingen van de Benelux Merkenwet).

Bekijk de bijlage voor de volledige teksten van het vonnis van de Rechtbank Koophandel te Brussel van 9 januari 2004 en het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 10 januari 2006.

De zaak werd voor Habek Snacks in België verdedigd en bepleit door Gino van Roeyen.

» Download bijlage (000486_vonnis20090104.pdf)