Wegener en feitelijke leidinggevenden behalen succes in beroepsprocedure: een uitgebreide analyse

07 januari 2013

Onlangs heeft de Rechtbank Rotterdam (LJN BX8528) een vonnis uitgesproken in de zaak tussen Koninklijke Wegener N.V. (hierna: Wegener) en vijf van haar bestuurders tegen de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa). Oorspronkelijk legde de NMa een boete van € 19 miljoen op aan Wegener, maar deze boete is aanzienlijk verlaagd. De rechtbank oordeelde dat niet alle acties van Wegener een overtreding van de Mededingingswet (hierna: Mw) inhielden. Tevens zijn de boetes voor de bestuurders verminderd en de boetes voor de commissarissen zijn door de Rechtbank Rotterdam volledig van tafel geveegd.

Onze juridische experts, Suzan van Kuppeveld en Dorien Noordeloos, zullen in dit artikel enkele opmerkelijke aspecten van deze uitspraak analyseren en bespreken.

We beginnen met een korte schets van de achtergrond van de zaak. Voor meer diepgaande informatie verwijzen we naar Bb 2010/21, p. 155-159, waarin S.M.M.C. Vinken en D.T.A. Noordeloos de casus uitgebreid behandelen. In het tweede deel van ons artikel geven we toelichting op, en maken we enkele kritische opmerkingen over: 1. de interpretatie van de NMa van de aan de concentratie verbonden voorwaarden; 2. de verlaging van de boete voor Wegener; en 3. de beboeting van de feitelijke leiders.

Het volledige artikel kunt u lezen in de bijgevoegde bijlage.

Dit artikel is geschreven door Suzan van Kuppeveld en Dorien Noordeloos en is oorspronkelijk gepubliceerd in de nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten.

Bijlage downloaden: WK-Bedrijfsjuridische berichten – Wegener en feitelijke leidinggevenden succesvol in beroep (PDF, 241 KB)

Wilt u meer weten?

Stuur gerust een email naar Silvia Vinken

Wilt u op de hoogte blijven? 

Download hier onze gratis eBooks en nieuwsbrieven.