Wegener en feitelijk leidinggevenden succesvol in beroep

07 januari 2013

De Rechtbank Rotterdam (LJN BX8528) heeft onlangs vonnis gewezen in de zaak van Koninklijke Wegener N.V. (hierna: Wegener) en vijf leidinggevenden tegen de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa). De aanvankelijke boete van € 19 miljoen opgelegd aan Wegener is fors verlaagd, omdat de rechtbank van oordeel is dat niet alle gedragingen van Wegener een overtreding van de Mededingingswet (hierna: Mw) inhouden. De boetes opgelegd aan de bestuurders zijn ook verlaagd. De boetes opgelegd aan de commissarissen zijn door de Rechtbank Rotterdam geheel van tafel geveegd. De uitspraak bevat een aantal opmerkelijke aspecten die Suzan van Kuppeveld en Dorien Noordeloos in deze bijdrage zullen bespreken.

Het artikel is als volgt opgebouwd. Allereerst schetsen we kort de achtergrond van de zaak. Voor een meer uitgebreide behandeling van de feiten verwijzen we naar Bb 2010/21, p. 155-159 (bijdrage van S.M.M.C. Vinken en D.T.A. Noordeloos, ‘NMa beboet Wegener en feitelijk leidinggevenden voor € 20 miljoen’). In het tweede deel van het artikel geven we een toelichting op en plaatsen we kritische kanttekeningen bij: 1. de uitleg van het door de NMa aan de concentratie verbonden voorwaarde; 2. de boeteverlaging voor Wegener; en 3. het beboeten van de feitelijk leidinggevenden.

Klik op de bijlage om het gehele artikel te lezen.

Dit artikel, geschreven door Suzan van Kuppeveld en Dorien Noordeloos, is gepubliceerd in de nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten.

Download bijlage: WK-Bedrijfsjuridische berichten Wegener en feitelijk leidinggevenden succesvol in beroep (PDF, 241 KB)

Meer weten?

Mail vrijblijvend met Silvia Vinken

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven