Wanneer eindigt een partneralimentatieverplichting door wangedrag van de ex-echtgenoot?

expertise:

Familie- & Erfrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

20 juni 2019

Recent beëindigde het Hof Den Haag de alimentatieverplichting van een man wegens het wangedrag van zijn ex-vrouw. Zij frustreerde jarenlang de omgang tussen hem en de kinderen. Uit deze en vergelijkbare uitspraken volgt dat het moet gaan om het ernstig frustreren van de omgang, ofwel het jarenlang tegenwerken van omgang, stelselmatig weigeren om uitvoering te geven aan gerechtelijke uitspraken over de omgangsregeling en een weigerachtige houding om het contact met de andere ouder op te lossen. In deze blog zal ik u andere voorbeelden geven van wangedrag dat leidt tot de (gedeeltelijke) beëindiging van partneralimentatie.

Algemeen

De grondslag van partneralimentatie is de voortdurende solidariteit/lotsverbondenheid tussen de ex-echtgenoten. Wangedrag kán ertoe leiden dat deze lotsverbondenheid (deels) wordt verbroken, waardoor de alimentatieverplichting wordt beëindigd of gematigd. Dergelijk wangedrag moet dermate grievend zijn dat van de alimentatieplichtige niet meer kan worden verlangd dat hij partneralimentatie betaalt, omdat dit naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dit is een zware toets en er worden hoge motiveringseisen gesteld aan een dergelijke beslissing. Dat geldt te meer nu wangedrag wordt gezien in het licht van de echtscheiding, die niet zelden gepaard gaat met heftige emoties.

Valse beschuldigingen

In een zaak uit 2016 heeft de vrouw de kinderen doen geloven dat de man hen heeft mishandeld. Zij heeft aangifte gedaan tot poging tot doodslag/moord en ook heeft zij de kinderen aangifte laten doen. Beide zaken zijn geseponeerd. Daarnaast benaderde de vrouw de werkgever van de man en uitte zij haar valse beschuldigingen jegens de man via Twitter en Facebook. In een andere zaak (2016) gaf de vrouw de man de schuld van de medische klachten van het kind, deze beschuldigingen waren permanent diskwalificerend, voor de duur van ruim vier jaar, zij continueerde haar gedragingen en deelde haar beschuldigingen via Facebook. Ook die omstandigheden brachten het hof tot het oordeel dat van de man in redelijkheid niet langer gevergd kon worden dat hij nog partneralimentatie aan de vrouw betaalde.

Strafbare feiten

Als er sprake is van een ernstig strafbaar feit, zoals een poging tot moord of het opzettelijk en met voorbedachten rade zwaar lichamelijk letsel toebrengen (zoals het onnodig injecteren met insuline tijdens de slaap), dan wordt daarin veelal aanleiding gezien om de lotsverbondenheid tussen partijen (deels) te beëindigen. Ook stalking kan een reden zijn om de lotsverbondenheid als beëindigd te beschouwen. In en zaak die speelde bij het Hof Leeuwarden had de vrouw de man soms wel 190 keer per dag telefonisch lastiggevallen en was daarvoor ook strafrechtelijk veroordeeld.

Overspel

De Hoge Raad oordeelde al in 1981 dat overspel tijdens het huwelijk niet meteen aanleiding is om de lotsverbondenheid (deels) te beëindigen. Dat was wel het geval in een zaak waarin de vrouw tijdens het huwelijk seksueel contact had met andere mannen en dat de kinderen die tijdens het huwelijk zijn geboren, niet de biologische kinderen waren van de man, terwijl hij daar wel vanuit ging. Het werd de vrouw zwaar aangerekend dat zij de man geruime tijd in de waan heeft gelaten dat hij wel de biologische vader zou zijn van de kinderen.

Conclusie

Slechts in uitzonderlijke gevallen leidt wangedrag van een ex-echtgenoten jegens de ander ertoe dat de alimentatieverplichting (deels) wordt beëindigd.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere familie-erfrechtelijke vragen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met Rianne Verlijsdonk of één van de andere leden van de sectie Familierecht.