Vraag en antwoord: Twee maanden geleden heb ik producten besteld. De leverancier heeft mij vorige week echter laten weten dat de levering vertraagd is met twee weken (dus niet week 23, maar week 25). Kan ik onder deze overeenkomst uit?

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

05 juni 2014

Als er met betrekking tot de leveringstermijn tussen partijen geen bijzonderheden aan de orde zijn gesteld, is er (nog) geen sprake van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) van de leverancier. Daarvoor is nodig dat u de leverancier in gebreke stelt en hem een redelijke termijn geeft om alsnog zijn leveringsverplichting na te komen. Als de leverancier binnen die (verlengde) termijn niet levert, is hij in verzuim en kunt u de overeenkomst ontbinden. 

Van belang is hoe ‘hard’ de afspraak was voor levering in week 23. Stel u heeft bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk aangegeven dat levering van de producten ook daadwerkelijk uiterlijk in de betreffende week dient plaats te vinden, omdat ze bestemd zijn voor een grootschalige actieperiode in week 24 en al het drukwerk (reclamefolders, advertenties) daar ook op wordt afgestemd. Komt de leverancier zijn verplichting tot levering binnen de gestelde termijn niet na, is een ingebrekestelling in dat geval niet nodig. U kunt dan de overeenkomst per direct ontbinden en de leverancier aansprakelijk stellen voor eventuele schade die u heeft geleden of lijdt.

Wees alert op eventuele afwijkende bepalingen of voorbehouden met betrekking tot leveringstermijnen in algemene leveringsvoorwaarden. Als levering op een bepaalde datum of binnen een bepaalde termijn noodzakelijk is, doet u er verstandig aan om afspraken daarover uitdrukkelijk en schriftelijk vast te leggen.