Vraag en antwoord: Mijn leverancier hanteert en verwijst naar twee sets algemene voorwaarden. Die bevatten conflicterende bepalingen. Maken beide sets algemene voorwaarden toch deel uit van de overeenkomst?

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

01 december 2014

Verwijst een gebruiker in één verwijzing naar twee onderling verschillende sets algemene voorwaarden die van toepassing zouden zijn op door de gebruiker te verrichten diensten of de te leveren goederen, dan maakt geen van die sets onderdeel uit van de overeenkomst. De gebruiker kan dit niet verhelpen door later alsnog te kiezen voor (toepasselijkheid van) één van die sets.

Dat kan anders zijn als de gebruiker voor de wederpartij duidelijk en op niet onredelijk bezwarende wijze aangeeft of regelt welke set algemene voorwaarden in het concrete geval van toepassing zal zijn. In die gevallen maken beide sets onderdeel uit van de overeenkomst. Denk daarbij aan de volgende algemene teksten in een (raam)overeenkomst of een offerte:

  • "Op de door A aan B te verkopen automaten zijn van toepassing onze Algemene Verkoopvoorwaarden (Annex 1). Op de door A in opdracht van B te verrichten onderhoudswerkzaamheden zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening (Annex 2)” of
  • “Op de door ons te verrichten werkzaamheden conform specificatie (Bijlage 1) zijn van toepassing de Metaalunievoorwaarden (Bijlage 2). Op de installatiewerkzaamheden conform specificatie (Bijlage 3) zijn van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB, Bijlage 4).”

Hanteert de wederpartij twee sets algemene voorwaarden, heeft de wederpartij geen duidelijke en redelijke regeling getroffen zoals hierboven omschreven en bevatten beide sets een arbitraal beding, dan kan een bijzondere situatie ontstaan. Als de wederpartij (de gelding van) beide arbitrale bedingen heeft aanvaard, dan is een rechtsgeldige overeenkomst tot arbitrage gesloten. De burgerlijke rechter is dan onbevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de hoofdovereenkomst. Indien aan de hand van beide arbitrale bedingen verschillende arbitrage-instituten bevoegd zijn, dan kan dit tot bevoegdheidsperikelen leiden. Volgens een recent gepubliceerde uitspraak (ECLI:NL:RBZWB:2013:11290) komt dit echter voor rekening en risico van de gebruiker van de sets algemene voorwaarden: de arbitrale bedingen worden niet ter zijde gesteld, ook al zijn verschillende arbitrage-instituten bevoegd om van de vordering kennis te nemen.

Kortom, heeft uw leverancier verwezen naar twee sets algemene voorwaarden die conflicterende bepalingen bevatten, dan is geen van die sets van toepassing op de overeenkomst.