Vraag en Antwoord: Gewijzigde algemene voorwaarden

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

20 maart 2014

Onlangs hebben wij onze algemene voorwaarden gewijzigd. Zijn de nieuwe, gewijzigde algemene voorwaarden automatisch van toepassing op alle lopende contracten?

Nee. U moet als gebruiker van algemene voorwaarden uw wederpartij duidelijk en voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst wijzen op toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. In beginsel is een voorgedrukte verwijzing naar de toepasselijke algemene voorwaarden in een offerte of op een opdrachtbevestiging voldoende. Bovendien moet u aan de beoogde wederpartij een redelijke mogelijkheid bieden om van de inhoud van de betreffende algemene voorwaarden kennis te kunnen nemen. Hoofdregel is dat algemene voorwaarden vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand moeten zijn gesteld of zijn toegezonden. Als aan deze regels is voldaan en de wederpartij de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden (al dan niet stilzwijgend) heeft aanvaard, maken zij onderdeel uit van de overeenkomst.

Indien u op lopende contracten uw ‘oude’ versie van de algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, deze tijdig ter hand heeft gesteld of toegezonden en de wederpartij die algemene voorwaarden heeft aanvaard, maken de algemene voorwaarden zoals weergegeven in die ´oude´ versie onderdeel  uit van de overeenkomst tussen partijen. Op een lopend contract kunt u dus niet zonder meer nieuwe, gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing verklaren of laten zijn. Dat kan alleen als de wederpartij daar uitdrukkelijk mee instemt.

Voor nieuwe contracten kunt u de nieuwe versie van de algemene voorwaarden gaan gebruiken. Daarvoor dient u weer de hierboven weergegeven regels omtrent toepasselijkheid te volgen (tijdig wijzen op toepasselijkheid en aan de wederpartij een redelijke mogelijkheid te bieden om van de inhoud ervan kennis te kunnen nemen, door deze vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen of te hebben toegezonden).

Dat geldt dus óók voor nieuwe overeenkomsten met bestaande afnemers . Omdat het omslachtig is om iedere keer bij het sluiten van nieuwe overeenkomsten met bestaande afnemers na te gaan of zij kennis hebben kunnen nemen van de inhoud van de (nieuwe) algemene voorwaarden, zou u in een mailing alle bestaande afnemers kunnen informeren over de nieuwe algemene voorwaarden die voortaan op alle met u te sluiten overeenkomsten van toepassing zullen zijn en een afschrift ervan kunnen bijvoegen. Op die manier voldoet u in ieder geval ten aanzien van uw bestaande afnemers op voorhand aan uw terhandstellingsplicht.

Ten aanzien van nieuwe afnemers blijft oplettendheid geboden: naast tijdige verwijzing naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden dient u ervoor te zorgen dat een afschrift ervan vóór of uiterlijk bij het afsluiten van de overeenkomst aan de beoogde nieuwe wederpartij ter hand wordt gesteld of is toegezonden.