Vraag en antwoord: Als ik het Weens Koopverdrag van toepassing wil laten zijn op mijn handelscontracten, moet ik dat dan expliciet in de overeenkomsten opnemen?

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

15 december 2014

Het Weens Koopverdrag*, in het Nederlands afgekort als “WKV” of in het Engels als “CISG”, is van toepassing op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Onder internationale koopovereenkomsten worden verstaan: koopovereenkomsten tussen partijen (professionele handelaren) uit verschillende verdragsluitende staten of waarop het recht van een (verdragsluitende) staat van toepassing is. Het WKV beoogt een integrale en uniforme regeling te bieden voor de meest voorkomende problemen bij internationale koopovereenkomsten. Inmiddels zijn er 83 staten bij het WKV aangesloten. Nederland is in 1992 tot het WKV toegetreden. De meeste Europese landen (zoals Duitsland, België, Oostenrijk, Frankrijk, Luxemburg, Spanje, Italië, Zwitserland) zijn bij het WKV aangesloten, evenals onder meer de VS, Australië, China en de Russische Federatie. Belangrijke uitzonderingen (dus niet aangesloten bij het WKV) zijn bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Portugal, Malta en Brazilië.

Het recht van een verdragsluitende staat omvat ook de bepalingen van het Weens Koopverdrag. Als op een contract Nederlands recht van toepassing is, zijn de bepalingen van het WKV dus ook van rechtswege van toepassing. De toepasselijkheid van het WKV behoeft dan niet expliciet in de overeenkomst te worden vastgelegd.

Partijen hebben de mogelijkheid om het WKV uit te sluiten; zij moeten dat wel uitdrukkelijk in de koopovereenkomst opnemen. De bepalingen van het WKV worden gezien als kopersvriendelijk en om die reden wordt de toepasselijkheid ervan vaak uitgesloten. Toch biedt het WKV voor de verkoper ook gunstige(re) regelingen, bijvoorbeeld ten aanzien van ontbinding van de koopovereenkomst (er moet sprake zijn van een wezenlijke tekortkoming) en vervaltermijnen (na 2 jaar vervalt het recht van de koper om aan de verkoper een gebrek te melden).

* Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, ondertekend op 11 april 1980 te Wenen, Oostenrijk. Engelse benaming: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.