Vraag en Antwoord: Aan welke eisen moet een getekend contract voldoen?

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

02 maart 2014

De keuze om een overeenkomst schriftelijk vast te leggen en te ondertekenen, ligt voor de hand: een ondertekend contract levert tussen de contractpartijen dwingend bewijs op. Uitgangspunt is dat datgene wat in het contract staat, juist is. 

Als een contractpartij stelt dat dat niet zo is, omdat partijen iets anders hebben afgesproken, dient die contractpartij dat te bewijzen. De wet stelt geen nadere eisen aan een schriftelijk contract. Wel kunnen de volgende praktische tips worden gegeven:

 • controleer of dat wat er in het contract staat ook dat is wat je bedoelt (duidelijke formulering, korte zinnen, definities);
 • gebruik een considerans (een inleidende tekst die in korte bewoordingen de achtergrond en kern van de overeenkomst weergeeft);
 • controleer of de gemaakte afspraken allemaal en volledig zijn opgenomen;
 • vermeld in het contract de bijbehorende bijlagen en controleer deze (op aantal en inhoud);
 • Controleer of je met de juiste wederpartij contracteert (is het de partij met wie je al dan niet feitelijk te maken hebt of wil hebben);
 • Check het bestaan, de rechtsvorm en de (statutaire) naam van je contractpartij aan de hand van de inschrijving in het handelsregister;
 • Controleer of degene die namens de contractpartij ondertekent bevoegd is en tot hoever die bevoegdheid reikt;
 • Zorg ervoor dat elke contractpartij een origineel ondertekend en compleet exemplaar heeft van de overeenkomst met bijbehorende bijlagen;
 • Volsta niet alleen met ondertekening van de laatste  pagina van het contract. Parafeer alle overige pagina’s van het contract evenals de pagina’s van belangrijke bijlagen (zoals een specificatie van de uit te voeren werken of een tijdschema);
 • Als in de kantlijn met de hand aanvullende opmerkingen worden geplaatst of wijzigingen in de tekst worden aangebracht en partijen zijn het daarover eens, zorg er dan voor dat ook die wijzigingen of kanttekeningen door contractpartijen worden geparafeerd;
 • Ondertekening of parafering in een andere kleur dan de tekst van het contract maakt dat het origineel op het eerste oog duidelijker te herkennen is en verkleint het risico op fraude door middel van kopieer-, plak- en/of knipwerk.