Vormerkung, derdenbeslag onder de koper

25 september 2013

Inschrijving van de koopovereenkomst in de openbare registers op de voet van art. 7:3 BW kan niet voorkomen dat een derdenbeslag onder de koper op de koopsom wordt gelegd. 

Klik op onderstaande bijlage om het artikel te lezen dat onlangs is gepubliceerd in het tijdschrift Jurisprudentie in Nederland, september 2013 (afl. 7).