Voortgezet gebruik huurruimte. Ongerechtvaardigde verrijking. Gebruiksvergoeding.

22 juli 2013

Voortgezet gebruik zonder een aan het gebruik ten grondslag liggende titel kan onder omstandigheden tot gevolg hebben dat de gebruiker op grond van ongerechtvaardigde verrijking een gebruiksvergoeding is verschuldigd.

Lees hier verder.