VNG brengt Europese Subsidiegids 2014-2020 uit: een uitgebreide handleiding voor aanvragen van subsidies

30 maart 2014

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onlangs haar vernieuwde Europese Subsidiewijzer gepubliceerd. In deze gids vindt u een overzicht van alle Europese subsidies die voor de periode van 2014 tot 2020 beschikbaar zijn. Hoewel de subsidiewijzer vooral bedoeld is voor decentrale overheden, kunnen ook anderen hiervan profiteren.

De Europese Unie zet zich in voor een slimme, duurzame en inclusieve groei. Maar deze ambitieuze doelen kunnen enkel bereikt worden als ook decentrale overheden zich inzetten om ze te behalen. Welnu, decentrale overheden hebben al verschillende projecten lopen die bijdragen aan innovatieve economische groei, duurzame ontwikkeling en een inclusieve samenleving. De EU wil er middels haar subsidies voor zorgen dat de prioriteiten van decentrale overheden kunnen worden gerealiseerd.

De toepassingsgebieden van de Europese subsidieprogramma’s zijn divers. Naast het bieden van de financiële rugsteun, stimuleren deze programma’s ook de samenwerking binnen Europa. Deze samenwerkingen kunnen leiden tot waardevolle partnerschappen en kennisuitwisselingen. Bovendien, de programma’s sporen decentrale overheden aan om zowel lokale bedrijven en kennisinstellingen te betrekken, als om samen te werken met organisaties daarbuiten. Het delen van ervaringen en kennis kan uw beleid alleen maar ten goede komen en uw gemeente op de Europese kaart zetten.

De vernieuwde Europese Subsidiewijzer van de VNG biedt u een systematisch overzicht van de subsidieprogramma’s die relevant zijn voor decentrale overheden. Met deze gids wordt u geïntroduceerd tot de verschillende mogelijkheden die beschikbaar zijn in Europa, aan welke prioriteiten deze subsidies gekoppeld zijn en waar u terecht kunt om de meest geschikte subsidie voor uw ambities te vinden.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Adriaan Buyserd ([mail](mailto:a.buyserd@www.banning.nl), [LinkedIn](https://www.linkedin.com/profile/view?id=45362194&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=spm_pic), [website](http://www.banning.nl)).

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? [Download](http://www.banning.nl) dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven.