VNG publiceert Europese Subsidiewijzer 2014-2020

30 maart 2014

 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft haar nieuwe Europese Subsidiewijzer gepubliceerd. Deze geeft een overzicht van de Europese subsidies die beschikbaar zijn over de periode 2014-2020. De Europese Subsidiewijzer is in het bijzonder bedoeld voor decentrale overheden. Echter ook anderen kunnen er profijt van hebben.

De Europese Unie heeft een ambitieuze agenda om te komen tot een slimme, duurzame en inclusieve groei. Deze ambitieuze agenda is slechts haalbaar als ook decentrale overheden zich inzetten om deze doelen te halen. Decentrale overheden hebben op tal van terreinen projecten die bijdragen aan innovatieve economische groei, duurzame ontwikkelingen en een inclusieve samenleving. De EU helpt om prioriteiten als decentrale overheid werkelijkheid te maken.

Op vele beleidsterreinen kunnen projecten worden gecofinancierd door Europese subsidieprogramma’s. Naast de financiële steun die Europese programma’s bieden, stimuleren ze ook samenwerking binnen Europa. Dit levert vaak interessante samenwerkingsverbanden en kennis op. De subsidieprogramma’s stimuleren zowel in de regio op zoek te gaan naar partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen, als samen te werken met organisaties in het buitenland. Het uitwisselen van ervaringen en kennis kunnen uw beleid versterken en uw gemeente binnen Europa op de kaart zetten.

Met haar vernieuwde Europese Subsidiewijzer biedt de VNG een systematisch overzicht van de subsidieprogramma’s die voor decentrale overheden van belang zijn. Deze subsidiewijzer introduceert in de mogelijkheden die er beschikbaar zijn in Europa, bij welke prioriteiten deze aansluiten en waar u terecht kunt om zo efficiënt mogelijk een subsidie te vinden die bij uw ambities past.

Bron: VNG

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Adriaan Buyserd (mailLinkedIn, website)

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.