Verzekeringsverplichting werknemers niet doorgetrokken naar ZZP’er

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

07 maart 2018

Werknemers worden in allerlei opzichten vergaand beschermd. Dit kan voor een werkgever een reden zijn om een ZZP’er in te huren. Van een werkgever-werknemerrelatie, met bijbehorende verplichtingen voor de werkgever, is dan geen sprake.

Het is echter van belang om niet uit het oog te verliezen dat ZZP’ers in bepaalde gevallen gelijk worden gesteld met werknemers. Zo is in de rechtspraak inmiddels meermaals bevestigd dat een opdrachtgever een vergaande zorgplicht kan hebben voor de door hem ingehuurde ZZP’ers, (nagenoeg) gelijk aan de zorgplicht die een werkgever richting zijn werknemers heeft. Met name indien hij invloed heeft op de omstandigheden waarin de ZZP’er zijn werkzaamheden verricht.

Geldt dat ook voor de in de rechtspraak ontwikkelde verzekeringsplicht voor werkgevers op grond van goed werkgeverschap? Een werkgever heeft de verplichting om ervoor te zorgen dat zijn werknemers, die tijdens werktijd aan het verkeer deelnemen, behoorlijk verzekerd zijn. Heeft een onderneming deze verplichting ook voor ingehuurde ZZP’ers? De Rechtbank Midden-Nederland heeft recent geoordeeld dat dit in beginsel niet het geval is.

Feiten

In de genoemde uitspraak is de ZZP’er in een bedrijfsauto van de opdrachtgever een eenzijdig ongeval overkomen, waarbij hij gewond is geraakt. Bij de rechter heeft de ZZP’er zich op het standpunt gesteld dat de opdrachtgever aansprakelijk is voor de schade die hij door het ongeval heeft geleden. De opdrachtgever had voor hem een behoorlijke verzekering moeten sluiten op grond van goed werkgeverschap, aldus de ZZP’er.

Oordeel Rechtbank

De rechtbank volgde het betoog van de ZZP’er niet. De verzekeringsplicht is gebaseerd op goed werkgeverschap en is enkel van toepassing in de verhouding tussen werkgever en werknemer. Een opdrachtgever heeft deze plicht niet ten opzichte van een ZZP’er die een opdracht voor hem uitvoert, aldus de rechtbank. Voor een dergelijke uitbreiding van de aansprakelijkheid van de opdrachtgever c.q. werkgever ziet de rechtbank ook geen aanknopingspunten. De ZZP’er bevindt zich immers in een andere positie dan de werknemer. De ZZP’er had bovendien een eigen (bedrijfs)auto. Het stond hem vrij om deze auto te gebruiken. Hij gebruikte de bedrijfsauto van de opdrachtgever enkel om praktische redenen.

Conclusie

Uit deze uitspraak blijkt nogmaals dat, voor eventuele verplichtingen tegenover ZZP’ers, van belang wordt geacht of de werkgever invloed heeft op de werkomstandigheden en of de positie van de ZZP’er gelijk kan worden gesteld met een werknemer. Indien de ZZP’er verplicht zou zijn geweest om de bedrijfsauto van de opdrachtgever te gebruiken, dan was het oordeel van de rechter wellicht anders geweest.

Het is verstandig om duidelijke afspraken te maken met ZZP’ers en eventuele aansprakelijkheid op dat vlak uit te sluiten. Als opdrachtgever kunt u bijvoorbeeld schriftelijk vastleggen dat de ZZP’er bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van zijn eigen (bedrijfs) auto.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met een van de leden van de sectie arbeidsrecht.