Verplichting tot verstrekken van informatie aan franchisenemers in België en Nederland

04 november 2012

Wees er als franchisegever die in België franchisenemers gaat contracteren alert op dat u franchisenemers voldoende informatie vooraf verstrekt, om nietigheid van de franchiseovereenkomst te voorkomen. Er rust in België op franchisegevers namelijk onder meer de verplichting om minstens 1 maand voor het sluiten van een overeenkomst de franchisenemer de nodige (wettelijk vastgestelde) informatie te verschaffen omtrent belangrijke contractuele bepalingen en andere belangrijke (financiële) gegevens. In Nederland ontbreekt in beginsel een dergelijke verplichting. Worden er toch omzetprognoses verstrekt, dan dient de franchisegever ook in te staan voor de juistheid van deze gegevens. Indien onjuiste gegevens worden verstrekt kan de franchisegever hiervoor aansprakelijk zijn.

Klik hier om de gehele column te lezen, gepubliceerd op de website van de Nationale Franchise Gids.

Meer weten? Mail vrijblijvend Minos van Joolingen

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven