Verplicht pensioenontslag vliegers geen leeftijdsdiscriminatie

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

17 juli 2012

Het verplichte pensioenontslag van verkeersvliegers op 56-jarige leeftijd is niet in strijd met het verbod van leeftijdsdiscriminatie. Dat heeft de Hoge Raad 13 juli 2012 geoordeeld.

Volgens art. 5.4 van de KLM-cao moeten KLM-vliegers in beginsel op 56-jarige leeftijd, maar uiterlijk op 60-jarige leeftijd, met pensioen. De in deze zaak procederende KLM-vliegers zien in dat verplichte pensioenontslag een leeftijdsdiscriminatie die door de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (Wgbl) is verboden. KLM bestrijdt dat van een ontoelaatbare leeftijdsdiscriminatie sprake is. Zij wordt daarin gesteund door de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV).

Onderscheid
Een verplicht pensioenontslag maakt een onderscheid naar leeftijd. Dat is in beginsel verboden, maar de Wgbl laat leeftijdsonderscheid toe als daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat. Daarvan is sprake wanneer met dat onderscheid een legitiem doel wordt nagestreefd. In deze zaak gaat het met name om de vraag of het doel van de cao-bepaling, te weten de instroom van jonge verkeersvliegers en een regelmatige en voorspelbare doorstroming van verkeersvliegers tussen de rangen, een legitiem doel is. De kantonrechter en het hof vonden dat dit het geval was.

De verkeersvliegers hebben tegen de uitspraak van het hof cassatie ingesteld bij de Hoge Raad (advocaat mr. J. van Duijvendijk-Brand in Den Haag). KLM en de VNV hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep (advocaten mrs. K.G.W. van Oven in Den Haag en P.A. Ruig in Den Haag).

Op 20 april 2012 heeft de advocaat-generaal mr. L. Keus de Hoge Raad geadviseerd de uitspraak van het hof in stand te laten.

De Hoge Raad volgt dit advies. Het hof heeft mogen oordelen dat wegens de aanwezigheid van een legitiem doel sprake is van een objectief gerechtvaardigd leeftijdsonderscheid als bedoeld in de Wgbl.

De zaak is hiermee geëindigd. De afwijzing van de vorderingen van de verkeersvliegers is onherroepelijk geworden.

(Bron: www.rechtspraak.nl)