Vernietiging vaststellingsovereenkomst op grond van dwaling. Onjuiste inlichtingen.

18 april 2013

Een vaststellingsovereenkomst kan op grond van dwaling worden vernietigd. Een inlichting van de wederpartij die niet rechtstreeks aan de dwalende is verstrekt of niet specifiek is verstrekt in verband met de overeenkomst ten aanzien waarvan het beroep op dwaling is gedaan, staat een succesvol beroep op dwaling niet in de weg.