Verkrijgende verjaring, recht van opstal.

22 mei 2012

Het is niet ongebruikelijk dat een opstalrecht afhankelijk van een persoonlijk grondgebruiksrecht (in de regel huur) wordt gevestigd. In deze procedure was er sprake van een verhuurd perceel met een opstal waarvan de juridische eigendomssituatie niet duidelijk was. Het hof kwam in deze zaak tot het oordeel dat de huurder een zelfstandig recht van opstal had verkregen. De overwegingen van het hof daaromtrent zijn – gelet op de verstrekkende gevolgen van dit arrest – van groot belang voor de praktijk. Een verhuurder loopt in dergelijke situaties immers het risico om zich na verloop van tijd geconfronteerd te zien met een zelfstandig recht van opstal (eigendomsrecht) dat niet eindigt bij het einde van de huurovereenkomst ter zake de onderliggende grond.