VAR verdwijnt definitief per 1 mei 2016

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

05 februari 2016

Op 2 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Wetvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Hiermee komt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016, met een overgangsperiode van een jaar, definitief te verdwijnen. De invoering van de nieuwe wet is niet zonder slag of stoot gegaan. Er is vanuit meerdere kanten kritiek geuit op nieuwe wet, hetgeen heeft geleid tot uitstel en aanpassingen in het wetsvoorstel. Het belangrijkste doel van de nieuwe wet is schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

(Model)overeenkomsten

In plaats van met de huidige VAR zal met (model)overeenkomsten gewerkt gaan worden. Een dergelijke overeenkomst kan aan de Belastingdienst worden voorgelegd ter goedkeuring teneinde vooraf zekerheid te verkrijgen of loonheffingen ingehouden moeten worden. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer feitelijk op een andere wijze uitvoering geven aan de overeenkomst dan dient de opdrachtgever echter alsnog loonheffingen in te houden en te betalen. Het is daarom van belang dat in de praktijk gewerkt wordt op basis van de afspraken zoals overeengekomen in de overeenkomst. Met de huidige VAR is de opdrachtgever gevrijwaard van aanspraken door de Belastingdienst. Met de komst van de Wet DBA gaat dit veranderen en kan zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever achteraf alsnog worden aangesproken door de Belastingdienst. Een goede (model)overeenkomst is daarom des te meer van belang. 

Het voorleggen van de overeenkomst dan wel het gebruik maken van een modelovereenkomst van de Belastingdienst is niet verplicht. Wordt de overeenkomst niet voorgelegd dan zal de opdrachtgever zelf moeten bepalen of hij wel of niet inhoudingsplichtig is. Ook in dat geval zal de opdrachtgever alsnog tot inhouding moeten overgaan indien de feitelijk niet conform de overeenkomst wordt gewerkt. 

Overgangsregeling

Tot 1 mei 2016 geldt er een overgangsregeling. Kort gezegd houdt dit in dat opdrachtnemers die reeds in het bezit zijn van een VAR voor 2014 of 2015 deze ook nog voor heel 2016 mogen gebruiken, mits het gaat om dezelfde werkzaamheden op basis van dezelfde afspraken. Is dat niet het geval, dan kan tot 1 mei aanstaande voor 2016 nog een nieuwe VAR worden aangevraagd. Ook kan nu al gewerkt worden met (model)overeenkomsten. 

Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 is er bovendien een implementatietermijn. Deze periode is bedoeld om werkgevers en werknemers de tijd te gunnen hun werkwijze aan te passen aan de nieuwe situatie. De Belastingdienst heeft vooralsnog aangekondigd, behoudens in fraudegevallen, geen handhavingsmaatregelen te zullen nemen.