Up to date 2019 in: relevante wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2019

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

19 december 2018

Op de rand van het nieuwe jaar, geven wij u alvast een update van de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 januari 2019.

  • Verhoging maximale transitievergoeding: de maximale transitievergoeding stijgt van € 79.000 naar € 81.000 bruto. Werknemers die meer dan € 81.000 per jaar verdienen, hebben recht op een transitievergoeding ter hoogte van twaalf maal hun maandloon.
  • Geboorteverlof, uitbreiding pleegzorg- en adoptieverlof: werknemers krijgen recht op één werkweek (eenmaal de arbeidsduur per week) betaald geboorteverlof na de geboorte van hun kind. Dit verlof moet worden opgenomen in de eerste vier weken na de geboorte. Het pleegzorg- en adoptieverlof wordt verruimd van vier naar zes weken.
  • Affectieschade: onder omstandigheden krijgen (nabestaanden van) werknemers die ernstig letsel oplopen of overlijden door een arbeidsongeval, recht op een vergoeding voor affectieschade (ook wel smartengeld genoemd). De hoogte van deze vergoeding kan variëren van € 12.500 tot € 20.000.
  • Stijging minimumloon: van € 1.594,20 naar € 1.615,80 bruto per maand bij een volledig dienstverband
  • Tijd-voor-tijd-regelingen en minimumloon: per 1 januari 2019 is een tijd-voor-tijdregeling waardoor werknemers minder dan het wettelijk minimumloon verdienen, alleen nog mogelijk als de CAO dat toestaat. Is dat niet het geval, dan geldt de hoofdregel uit de Wet Minimumloon en zal over alle gewerkte uren (dus óók overuren c.q. meeruren) tenminste het minimumloon moeten worden betaald. Deze wijziging is met name van belang voor werkgevers die om en nabij het minimumloon betalen. Notabene: tijd-voor-tijdafspraken zullen daarnaast mogelijk blijven als de compensatie in vrije tijd plaatsvindt in dezelfde betaalperiode als waarin is overgewerkt en de werknemer niet onder het minimumloon zakt.
  • Rechten personeelsvertegenwoordiging en personeelsvergadering rondom pensioen: vanaf 1 januari 2019 krijgen de personeelsvertegenwoordiging en de personeelsvergadering van ondernemingen die vanwege de omvang van hun personeelsbestand geen Ondernemingsraad hebben ingesteld, (extra) rechten toegekend bij besluiten van de onderneming op het gebied van pensioen. Het gaat onder meer om:-  een schriftelijk informatierecht ten aanzien van voorgenomen besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenuitvoeringsovereenkomst of pensioenuitvoeringsreglement (personeelsvergadering en personeelsvertegenwoordiging)

    • een verplichting om de personeelsvertegenwoordiging desgevraagd alle informatie te verstrekken ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen die zij nodig hebben tijdens de personeelsvergadering (personeelsvergadering)
    • een initiatiefrecht ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen, waardoor de ondernemer verplicht is hierover in overleg te treden als de personeelsvertegenwoordiging dat verzoekt (personeelsvertegenwoordiging)

In 2019 staat de Wet Arbeidsmarkt in Balans op de parlementaire agenda. Daaruit zullen op basis van het huidige wetsvoorstel, de nodige en forse wijzigingen voor het arbeidsrecht volgen, zoals de introductie van een nieuwe ‘gecombineerde’ ontslaggrond, een extra ontslagvergoeding als de arbeidsovereenkomst op die grond eindigt en beperkingen voor oproepcontracten. Die wijzigingen worden niet echter niet eerder dan 2020 verwacht. Uiteraard zullen wij u komend jaar hiervan op de hoogte houden.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? U kunt vrijblijvend contact opnemen met Suzan Wolters.