United Navigation beboet in Duitsland voor opleggen verkoopprijzen

17 mei 2015

Recentelijk beboette de Duitse kartelautoriteit United Navigation voor het opleggen van verkoopprijzen aan distributeurs van haar navigatiesystemen. De boete bedraagt 300.000 euro.

Het bedrijf sprak met een aantal retailers af dat zij de navigatiesystemen niet beneden een bepaalde prijs mochten doorverkopen aan consumenten. Dergelijke (verticale) prijsafspraken zijn verboden onder de mededingingsregels.

Onafhankelijke verkopers moeten te allen tijde vrij zijn om hun eigen verkoopprijs te bepalen. Producenten of leveranciers mogen wel advies- of maximumprijzen doorgeven aan de verkopers van hun producten, zolang deze niet gepaard gaan met bepaalde dwang- of beloningsmaatregelen die er effectief voor zorgen dat er toch een vaste prijs ontstaat. De gecommuniceerde prijzen moeten dus daadwerkelijk indicatief en niet-bindend zijn.

Adviesprijs?

Alhoewel United Navigation deed alsof het ging om niet-bindende adviesprijzen, hanteerde zij zowel straf- als beloningsmiddelen om haar retailers over te halen zich aan de minimumprijzen te houden. Zo hield zij de prijzen van online verkopers in de gaten. Zodra die beneden de afgesproken prijs producten aanboden, werden zij gevraagd het afgesproken niveau te handhaven. Veel van de verkopers verhoogden vervolgens hun prijzen.

In sommige gevallen dreigde United Navigation zelfs de levering te stoppen of een gerechtelijke procedure te starten tegen ongeoorloofd gebruik van auteursrechten als de verkopers hun prijzen niet zouden verhogen. Ook beloonde zij retailers die hun prijzen verhoogden met bonussen.

Duits beleid

Bovengenoemde boete past in het huidige actieve beleid van de Duitse mededingingsautoriteit om beperkingen ten aanzien van internetverkoop aan te pakken. Zie onze eerde blog over het lopende onderzoek naar internetverkoop van auto’s en andere recente Duitse (internet)zaken. Ook de Europese Commissie krijgt meer interesse in het opsporen van beperkingen op internetverkoop.

In tegenstelling tot andere recente Duitse zaken zoals AdidasAsics, HRS, Expedia en Booking.com is er in deze zaak een boete opgelegd. In 2013 deelde de Duitse autoriteit ook een boete uit aan cosmeticaproducent WALA voor het opleggen van verkoopprijzen aan haar distributeurs.

Meer weten over welke afspraken zijn toegestaan omtrent internetverkoop?

Mail vrijblijvend met Minos van Joolingen (LinkedIn hier en website hier) of Esra van der Wolk (LinkedIn hier en website hier).

Automatisch op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.