Unilever wint eerste slag in wasmiddelenoorlog tegen Proctor & Gamble

expertise:

Intellectueel Eigendomsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

20 januari 2014

De rechtbank Den Haag heeft op 19 december 2013 Proctor & Gamble een verbod opgelegd om de Ariel 3-in-1 Pods nog langer te verkopen in Nederland op straffe van een dwangsom van € 100.000,- per dag met een maximum van € 2.500.000,-. Bovendien werd aan Unilever in het kader van de proceskostenveroordeling een bedrag van maar liefst € 250.000,- toegewezen. De Ariel 3-in-1 Pods maken volgens de rechtbank inbreuk op een Europeesoctrooi van Unilever. P&G werd zelfs bevolen tot een ook recall.

Het octrooi van Unilever ziet op een in water oplosbaar pakket, dat een wasmiddel bevat dat wordt vrijgegeven na het oplossen van het pakket. Dit pakket moet voldoen aan een aantal in het octrooi omschreven kenmerken, waaronder – kort gezegd – het hebben van een ‘basiswand’ en ‘koepelvorm’. P&G biedt onder de namen ‘Tabs’ en ‘Pods’ wasmiddelen aan, waarmee zij in beide gevallen volgens Unilever inbreuk maakt op haar octrooirechten.

Tabs vs. Pods

Het verschil tussen de ‘Ariel Tabs’ en de ‘ Ariel Pods’ van P&G is dat de Pods ten opzichte van de Tabs beschikken over twee toegevoegde vloeistofcompartimentjes, zoals blijkt uit de opgenomen afbeeldingen in het vonnis van de rechtbank Den Haag. Klik hier voor het volledige vonnis met afbeeldingen.

Spoedeisend belang

Ten aanzien van de Tabs oordeelde de rechtbank dat Unilever geen spoedeisend belang had bij het gevorderde verbod in kort geding. Reden hiervoor was dat de Ariel Tabs al sinds 2003 in een aantal Europese landen op de markt waren, terwijl Unilever pas bezwaar tegen de Tabs heeft gemaakt toen P&G de Ariel Pods introduceerde in het voorjaar van 2013. Voor die introductie had Unilever op geen enkele wijze (zoals het sturen van een sommatiebrief) actie ondernomen tegen de verhandeling van de Ariel Tabs. Volgens de voorzieningenrechter leidt dit ertoe dat Unilever nu geen spoedeisend belang meer heeft bij de het gevraagde verbod. Unilever zal deze inbreukvorderingen waarschijnlijk in de bodemprocedure tussen partijen alsnog instellen.

Ten aanzien van de Pods oordeelde de rechtbank dat Unilever wel een spoedeisend belang had bij haar vorderingen. De Pods zijn immers pas in het voorjaar van 2013 geïntroduceerd.

Octrooi Unilever geldig?

Een belangrijk verweer van P&G tegen de vorderingen van Unilever was dat het octrooi van Unilever niet geldig zou zijn. P&G heeft aangevoerd dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi van Unilever in een bodemprocedure nietig wordt verklaard, omdat:

  • Er sprake is van toegevoegde materie (wijzigingen in de tekst van het octrooi die niet worden gedekt door de oorspronkelijke octrooiaanvrage; hierdoor kan de beschermingsomvang van een octrooi ongeoorloofd worden vergroot).
  • Het octrooi niet nieuw is (de uitvinding is al bekend uit publicaties van voor de aanvraagdatum van het octrooi).
  • Het octrooi niet inventief is (de uitvinding zoals omschreven in het octrooi ligt voor de gemiddelde vakman voor de hand, afgaande op publicaties die al bekend waren voor de aanvraagdatum van het octrooi).

De rechtbank Den Haag verwerpt de verweren van P&G echter en komt tot het oordeel dat het octrooi van Unilever geldig is.

Inbreuk

De rechtbank heeft om die reden moeten beoordelen of de Ariel Pods inbreuk maken op het octrooi van Unilever. Dat is inderdaad het geval, aldus de rechtbank. De Ariel Pods hebben evenals de beschrijving in het octrooi een ‘basiswand’ (anders zou het vloeibare wasmiddel uit de verpakking lopen) en zijn ‘koepelvorming’. P&G had daar nog tegen ingebracht dat bij de Ariel Pods twee compartimenten zijn toegevoegd en om die reden niet onder de beschermingsomvang van het octrooi zouden vallen, maar daar gaat de rechtbank aan voorbij. P&G ontkomt – kort gezegd – niet aan inbreuk door aan een kenmerk (te kennen uit het octrooi) dat aanwezig is in haar product nog iets toe te voegen: dat laat namelijk onverlet dat alle kenmerken van het octrooi terugkomen in de Ariel Pods.

Conclusie

Unilever heeft de eerste slag in deze juridische wasmiddelenoorlog tegen P&G gewonnen. Het is maar de vraag of het bij deze eerste slag blijft. Zo blijkt al uit het vonnis dat partijen in verschillende landen procedures voeren over hetzelfde octrooi van Unilever. Onder andere in Frankrijk en Engeland is al een procedure aanhangig over de geldigheid van dit octrooi en ook in Nederland is P&G een procedure gestart om het octrooi van Unilever nietig te laten verklaren. Of de winnaar van de eerste slag ook de oorlog zal winnen, zullen we mogelijk pas over enkele jaren en een aantal procedures verder (in hoger beroep) weten.

Lees het volledige vonnis hier.