Het Begrijpen van Anglo-Amerikaanse Contractmodellen (Deel 4) – Een Diepgaande Analyse en Discussie

23 september 2020

Het elimineren van de (schijn)functie van de traditionele overwegingsclausule in Anglo-Amerikaanse contractmodellen is essentieel voor het opstellen van kortere en gemakkelijker te begrijpen contracten.

Verwijzing naar consideration 

Anglo-Amerikaanse contractmodellen bevatten meestal de volgende overwegingsclausule:

DAAROM, in overweging van de premissen en de wederzijdse convenanten hierin uiteengezet en voor andere goede en waardevolle consideration, waarvan de ontvangst en toereikendheid hierbij worden erkend, komen de partijen hierbij als volgt overeen:

Je kunt de frase ‘in overweging tot’ ook vinden in Anglo-Amerikaanse contractmodellen. Bijvoorbeeld, ‘in overweging van € 150.000, verkoopt X hierbij 100 flessen wijn aan Y’. Het gebruik van de term consideration wordt gezegd noodzakelijk te zijn vanwege het principe dat consideration vereist is om een wettelijk afdwingbaar contract te vestigen. Simpel gezegd, een belofte in een commercieel contract vereist consideration in de vorm van een voordeel of nadeel. Opmerkelijk is dat burgerlijkrechtelijke jurisdicties geen consideration vereisen. De eerder genoemde clausule en het gebruik van de frase ‘in overweging tot’ is daarom overbodige ballast wanneer je contract wordt beheerst door het burgerlijk recht. Maar ook vanuit een common law perspectief, moeten opstellers overwegen om af te zien van archaïsmen, zoals een consideration formule. Dit is omdat een overwegingsformule op zichzelf een contract niet afdwingbaar maakt. Bovendien is het niet nodig om een uitwisseling van beloften als consideration te bestempelen wanneer het lichaam van het contract duidelijk aangeeft wat de deal is. Deze methode van “actief opstellen” dwingt contracterende partijen om een transactie te fixeren wanneer er een gebrek aan consideration is. Bijvoorbeeld, een nadelige verandering van de voorwaarden van een bestaand contract vereist een clausule met een passende consideration.