Consumentenrechtswet 2015 in UK: Verwachting van meer Schadeclaims in de Toekomst

05 oktober 2015

Versterking consumentenrechten en competitiewetgeving in Groot-Brittannië

Op 1 oktober 2015 is de UK Consumer Rights Act 2015 (CAR) in Groot-Brittannië van kracht geworden, met als doel consumenten te helpen hun rechten beter te beschermen. De CAR maakt ook wijzigingen in de Britse wetgeving over mededinging. Voor het eerst kunnen consumenten gezamenlijk schade claimen als ze slachtoffer zijn geworden van een kartel, een mechanisme dat min of meer vergelijkbaar is met Amerikaanse class actions. Dit verhoogt het risico dat karteldeelnemers met succes voor de rechter worden gedaagd.

Britse consumenten besteden maandelijks 90 miljard euro, en een deel van deze transacties gaat fout. Bedrijven overtreden regels of houden niet voldoende rekening met consumentenrechten. De CAR verheldert deze consumentenrechten en streeft ernaar het voor consumenten gemakkelijker te maken juridische bescherming te zoeken.

De wet legt ook uit wat er gebeurt als goederen, digitale inhoud of diensten niet voldoen aan de verwachtingen. De wet definieert beter wat oneerlijke voorwaarden in consumentencontracten zijn en wat er gebeurt als een bedrijf in strijd handelt met de mededingingswetgeving.

Wijzigingen in het mededingingsrecht

Dit blog gaat dieper in op enkele wijzigingen in de Britse mededingingswet. Artikel 81 CAR is de belangrijkste wijziging. Deze bepaling stelt Bijlage 8 in werking, die wijzigingen in diverse relevante wetten introduceert. Daarnaast is er een nieuw procesreglement in werking getreden.

De CAR breidt de jurisdictie van het UK Competition Appeal Tribunal uit. De gespecialiseerde rechters van dit tribunaal kunnen nu ‘follow-on’ schadeclaims behandelen, maar ook zelfstandige schadeclaims. Dit laatste is een nieuwe ontwikkeling.

Ook wordt het voor consumenten mogelijk om deel te nemen aan collectieve acties. Onder de CAR kunnen slachtoffers van kartels automatisch deelnemen in een collectieve actie tegen het kartel, tenzij ze er uitdrukkelijk voor kiezen een andere weg in te slaan.

Commentaar

Met de CAR zijn er nieuwe mogelijkheden in Groot-Brittannië om mededingingsrechtelijke schade te verhalen via collectieve schadeclaims. Dit betekent dat wanneer een groot aantal consumenten door een kartel is geraakt, de kans op een succesvolle schadeclaim aanzienlijk wordt vergroot.

We verwachten dat deze en andere wijzigingen een aanzienlijke impact zullen hebben op de Britse mededingingspraktijk. Bedrijven die in Groot-Brittannië actief zijn, zullen zich terdege bewust zijn van het grotere risico van karteldeelname of andere inbreuken op de mededingingswetgeving.

Meer weten?

Als u meer wilt weten, zijn er Q&A’s beschikbaar, evenals praktijkvoorbeelden en samenvattingen van consumentenrechten. Het is interessant te zien of de Nederlandse wetgever het voorbeeld van de Britse wetgever volgt en ook in Nederland de mogelijkheden voor collectieve schadeclaims verruimt.

Wilt u meer weten over mededingingsrecht en sport (zoals kartelboetes en misbruik van monopolies)? U kunt vrijblijvend en vertrouwelijk mailen met Martijn Jongmans.