UK Consumer Rights Act 2015: meer schadeclaims verwacht

05 oktober 2015

Op 1 oktober 2015 trad in Groot-Brittannië de UK Consumer Rights Act 2015 in werking (CAR). Consumenten zijn daarmee beter in staat hun rechten te beschermen. De CAR wijzigt ook het Britse mededingingsrecht. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk namens consumenten collectief schade te claimen, als die kartelslachtoffer zijn geworden. Enigszins vergelijkbaar met Amerikaanse class actions. Het risico dat karteldeelnemers succesvol aangeklaagd worden, is daarmee groter geworden. Tijd voor een aantal take-aways.

Britse consumenten geven elke maand EUR 90 miljard uit. Bij een deel van die transacties gaat het mis. Bedrijven overtreden de regels, of nemen niet alle consumentenrechten in acht. De CAR verduidelijkt deze consumentenrechten, en probeert het makkelijker te maken voor consumenten om rechtsbescherming te zoeken.

De CAR legt onder meer uit wat er gebeurt als goederen, digitale content of diensten niet blijken te deugen. Ook wordt beter beschreven wat oneerlijke bedingen in consumentencontracten precies zijn. Of wat er gebeurt als een bedrijf in strijd handelt met het mededingingsrecht.

Wijzigingen ten aanzien van het mededingingsrecht

In dit blog zoomen wij in op enkele wijzigingen in het Britse mededingingsrecht. Artikel 81 CAR bevat de belangrijkste wijziging. Het bepaalt dat Bijlage 8 in werking treedt. In die Bijlage staan wijzigingen van diverse relevante wetten, te weten de UK Competition Act 1998, de UK Enterprise Act 2002 en de UK Courts and Legal Services Act 1990. In aanvulling daarop trad tevens separaat een nieuw procesreglement in werking (Guide to Proceedings 2015).

De CAR breidt onder meer de jurisdictie van het UK Competition Appeal Tribunal uit. De in mededingingsrecht gespecialiseerde rechters van dit Tribunaal kunnen nu kennis nemen van ‘follow-on’ schadeclaims (een vervolgactie nadat een mededingingsinbreuk reeds is komen vast te staan), maar ook van op zichzelf staande schadeclaims. Dat laatste is nieuw.

Het wordt bovendien mogelijk voor consumenten om aan collectieve acties deel te nemen (al dan niet ‘fast-track’). Onder de CAR kunnen dergelijke kartelslachtoffers automatisch participeren in een collectieve actie tegen het kartel, tenzij de consument er uitdrukkelijk voor kiest een andere koers te varen (‘opt-out’). Ook voert de CAR nieuwe regels in over collectieve schikkingen en alternatieve geschilbeslechting, ADR.

Commentaar

De CAR introduceert in Groot-Brittannië nieuwe mogelijkheden om mededingingsrechtelijke schade te verhalen, middels collectieve schadeclaims. Wanneer er grote aantallen consumenten door een kartel geraakt zijn, is daarmee de kans op een succesvolle schadeclaim aanzienlijk vergroot.

De verwachting is dat deze en vele andere wijzigingen een substantiële impact zullen hebben op de Britse mededingingspraktijk. De BBC heeft het over de introductie van “US-style class actions law suits”. Bedrijven die in Groot-Brittannië zaken doen, direct of indirect, zullen zich goed realiseren dat het risico van karteldeelname of andere mededingingsinbreuken aanzienlijk vergroot is. Zodat compliance per 1 oktober 2015 wellicht nog belangrijker is geworden.

Voor wie meer wil weten zijn er Q&A beschikbaar, praktische voorbeelden en samenvattingen van consumentenrechten (link).

Het wordt interessant te bezien of de Nederlandse wetgever het voorbeeld van de Britse wetgever volgt, zoals wel vaker, en ook in Nederland de mogelijkheden tot (collectieve) schadeclaims verruimt. Het onderwerp is actueel, omdat het kabinet op dit moment nadenkt over de implementatie van de al wel aangenomen, maar nog niet in werking getreden Europese schadevorderingsrichtlijn.

Meer weten over mededingingsrecht en sport (zoals kartelboetes en misbruik monopolie)?

Mail vrijblijvend en vertrouwelijk met Martijn Jongmans (Contact, LinkedIn).