Uitzondering rookverbod voor kleine cafés is ongeldig

27 maart 2013

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 26 maart 2013 in hoger beroep bepaald dat de uitzondering op het rookverbod voor kleine cafés ongeldig is. Het hof is van oordeel dat deze uitzondering in strijd is met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik.
Vanaf 1 juli 2008 geldt in Nederland een rookverbod voor de horeca. Aanvankelijk gold dat verbod ook voor horecaondernemers die geen personeel in dienst hebben. Sinds 6 juli 2011 is echter een uitzondering op het rookverbod van kracht voor kleine cafés, dat wil zeggen cafés met een vloeroppervlak kleiner dan 70 m² en zonder personeel.

De Nederlandse Nietrokersvereniging CAN (Club Actieve Nietrokers) heeft een vordering tegen de Staat ingesteld om de uitzondering voor kleine cafés ongedaan te maken. De belangenvereniging CAN is onder meer van mening dat deze uitzondering in strijd is met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik. Nederland is partij bij dit een verdrag.

Het hof heeft CAN op dit punt in het gelijk gesteld. Art. 8 van het verdrag houdt in dat de verdragspartijen effectieve maatregelen moeten nemen tegen blootstelling aan tabaksrook in ‘indoor public places’. Het hof is van oordeel dat daaronder ook de kleine cafés vallen. Het hof heeft dan ook voor recht verklaard dat de uitzondering voor kleine cafés onverbindend en onrechtmatig jegens CAN is.

De vordering van CAN dat de Staat moest worden bevolen het rookverbod in kleine cafés te handhaven heeft het hof afgewezen. Het hof heeft geen aanleiding te veronderstellen dat de Staat niet tot handhaving van het rookverbod zal overgaan en de Staat heeft bij handhaving een ruime beleidsvrijheid. De rechtbank had in eerste aanleg de vordering van CAN afgewezen.

(Bron: www.rechtspraak.nl)