Uitspraak Hoge Raad: Wvggz (art. 3:2 lid 2).

expertise:

Cassatie

09 december 2022

Anticonceptie als vorm van verplichte zorg? Art. 8 EVRM; fundamenteel recht om zelf te beslissen al dan niet zwanger te worden; recht op privéleven en familie- en gezinsleven.

ECLI:NL:HR:2022:1850, 9 december 2022, 22/01492.

Lees hier de volledige uitspraak.