Uitspraak Hoge Raad: Wijziging van art. 24ba Uitv.besl. OB, waardoor onder meer bij uitwinning van een goed niet de verkoper maar de koper de omzetbelasting wordt verschuldigd

expertise:

Cassatie

11 december 2014

Omzetbelasting; art. 24ba Uitv.besl. OB; art. 53 Wet OB. Wijziging van art. 24ba Uitv.besl. OB, waardoor onder meer bij uitwinning van een goed niet de verkoper maar de koper de omzetbelasting wordt verschuldigd. Verleggingsregeling ook van toepassing in gevallen waarin de koopovereenkomst is gesloten vóórafgaand aan die wijziging en de afgesproken levering pas daarna plaatsvindt. Geen schending van het rechtszekerheidsbeginsel.

ECLI:NL:HR:2014:3567, 12 december 2014, nr. 13/05956

Klik hier voor de volledige uitspraak.