Uitspraak Hoge Raad: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

expertise:

Cassatie

08 oktober 2021

Is art. 5.4 Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 van toepassing op de inkoop van zorg door een gemeente via een toelatingsprocedure als de onderhavige open house-procedure?

ECLI:NL:HR:2021:1452, 8 oktober 2021, 20/01013.

Lees hier de volledige uitspraak.