Uitspraak Hoge Raad: Werkgeversaansprakelijkheid

expertise:

Cassatie

27 november 2015

Arbeidsrecht. Werkgeversaansprakelijkheid, art. 7:658 BW. Bepaling omvang schade. Predispositie werknemer. Oordeel omtrent de situatie waarin het ongeval is weggedacht. Aannemelijkheid toekomstige arbeidsongeschiktheid als gevolg van andere gebeurtenis. Motivering.

ECLI:NL:HR:2015:3397, 27 november 2015, nr. 15/00066

Klik hier voor de volledige uitspraak.