Uitspraak Hoge Raad: Weigering uitkering brandschade

26 februari 2016

Verzekeringsrecht. Weigering uitkering brandschade. Beroep op verzwijging opzegging vorige verzekering, art. 251 (oud) WvK; open slotvraag.

ECLI:NL:HR:2016:336, 26 februari 2016, nr. 14/06195

Klik hier voor de volledige uitspraak.