Uitspraak Hoge Raad: Vorderingen gedekt door pand of hypotheek

expertise:

Cassatie

10 juni 2016

WSNP. Vorderingen gedekt door pand of hypotheek (art. 299 Fw). Schuldsaneringsregeling van toepassing geweest op een van de ex-echtgenoten. Werkt schone lei (art. 358 Fw) voor hypotheekschuld t.a.v. onverkochte voormalige echtelijke woning? HR 13 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7996, NJ 2009/203. Onderwaarde. Onderlinge draagplicht voormalige echtgenoten voor mogelijke restschuld.

ECLI:NL:HR:2016:1135, 10 juni 2016, nr. 15/00831

Klik hier voor de volledige uitspraak.