Uitspraak Hoge Raad: Vordering tot vernietiging testament

expertise:

Cassatie

09 september 2016

Erfrecht, procesrecht. Vordering tot vernietiging testament. Geestelijke stoornis erflater? Stelplicht en bewijslast; bewijsaanbod in hoger beroep met verwijzing naar stellingen eerste aanleg.

ECLI:NL:HR:2016:2047, 9 september 2016, nr. 15/01321

Klik hier voor de volledige uitspraak.