Uitspraak Hoge Raad: Vordering in kort geding tot doorbetaling loon

expertise:

Cassatie

15 april 2016

Appelprocesrecht, arbeidsrecht. Vordering in kort geding tot doorbetaling loon. Ontbreken spoedeisend belang in hoger beroep; taak appelrechter met betrekking tot de in eerste aanleg uitgesproken proceskostenveroordeling.

ECLI:NL:HR:2016:661, 15 april 2016, nr. 14/06323

Klik hier voor de volledige uitspraak.