Uitspraak Hoge Raad: Voortgezet gebruik echtelijke woning

expertise:

Cassatie

04 maart 2016

Personen- en familierecht. Voortgezet gebruik van echtelijke woning (art. 1:165 BW). Ingangsdatum van wettelijke rente over gebruiksvergoeding.

ECLI:NL:HR:2016:374, 4 maart 2016, nr. 14/04367

Klik hier voor de volledige uitspraak.