Uitspraak Hoge Raad: Verzoek schuldeiser tot verlenging door curatoren gestelde termijn; art. 58 Fw.

expertise:

Cassatie

19 december 2013

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Hoge Raad.