Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsuitkering voor brandschade

expertise:

Cassatie

22 april 2016

Appartementsrecht. Verzekeringsuitkering voor brandschade aan gebouw dat in appartementsrechten is gesplitst. Valt de uitkering in goederenrechtelijke gemeenschap van appartementseigenaren? Zaaksvervanging? Art. 3:167 en 3:189 lid 1 BW. Taak VvE; uitkering van het aan de appartementseigenaren toekomende aandeel. Art. 5:136 en 5:138 BW.

ECLI:NL:HR:2016:719, 22 april 2016, nr. 15/00206

Klik hier voor de volledige uitspraak.