Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht.

expertise:

Cassatie

01 februari 2019

Directe actie (art. 7:954 lid 1 BW); vereiste dat verzekerde of verzekeringnemer de schade aan de aansprakelijkheidsverzekeraar heeft gemeld. Reikwijdte uitzondering op meldingsvereiste indien verzekerde heeft opgehouden te bestaan (art. 7:954 lid 2 BW); ook indien schade voordien reeds was opgetreden? Mogelijkheid tot inroepen art. 7:941 lid 1 BW door verzekeraar jegens benadeelde.

ECLI:NL:HR:2019:150, 1 februari 2019, 18-00131

Lees hier de volledige uitspraak.