Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht. Procesrecht. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

expertise:

Cassatie

28 februari 2020

Uitleg verzekerde hoedanigheden en verband met overgang naar ‘claims made’-stelsel. Niet behandelde essentiële stelling. Schriftelijke dekkingstoezegging?

ECLI:NL:HR:2020:357, 28 februari 2020, 18-04488

Lees hier de volledige uitspraak.