Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht.

expertise:

Cassatie

15 oktober 2021

Clausule voor dekking van stormschade. Hevige storm (‘supercell’) gepaard gaande met windstoten en hagel. Is schade aan opstallen door inslag van hagel gedekt? Uitleg clausule. Causaliteitsmaatstaf.

ECLI:NL:HR:2021:1523, 15 oktober 2021, 20/01511.

Lees hier de volledige uitspraak.