Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht

expertise:

Cassatie

22 september 2017

Verzekeringsrecht. Levensverzekering, aanvraagformulier, verzwijging, art. 7:928 BW. Verandering gezondheidstoestand tussen invullen vragenformulier en acceptatie. Kenbaarheidsvereiste; gevolg van uitdrukkelijke vermelding op formulier dat wijzigingen moeten worden doorgegeven.

ECLI:NL:HR:2017:2447, 22 september 2017, nr. 16/04486

Klik hier voor de volledige uitspraak.