Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht.

expertise:

Cassatie

06 september 2019

Verzekering tegen risico van bedrijfsstagnatie bij brand, inclusief accres-clausule. Uitkering door verzekeraar gekort wegens onderverzekering. Tekortkoming assurantietussenpersoon door de verzekerde som niet tijdig te verhogen? Verzekerd belang en accres-clausule; invloed van onvoorziene omzetstijging.

ECLI:NL:HR:2019:1298, 6 september 2019, 18/00769.

Lees hier de volledige uitspraak.