Uitspraak Hoge Raad: Veroordeling bij verstek bij vonnis op tegenspraak

expertise:

Cassatie

04 juni 2015

Procesrecht. Veroordeling bij verstek bij vonnis op tegenspraak, art. 140 lid 3 Rv. Termijn waarbinnen de veroordeelde met het vonnis bekend is geraakt (HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2894). Verschoonbare termijnoverschrijding hoger beroep.

ECLI:NL:HR:2015:1470, 5 juni 2015, nr. 14/02561

Klik hier voor de vollledige uitspraak.