Uitspraak Hoge Raad: Vermogensrecht

expertise:

Cassatie

06 april 2018

Gemeenschap. Mogelijkheid voor deelgenoot om ten behoeve van de gemeenschap een vordering of verzoekschrift in te dienen jegens een andere deelgenoot, dan wel jegens derden (art. 3:170 lid 2 en art. 3:171 BW).

ECLI:NL:HR:2018:535, 6 april 2018, nr. 17/00272

Klik hier voor de volledige uitspraak.