Uitspraak Hoge Raad: Vermogensrecht. Erfdienstbaarheid.

expertise:

Cassatie

29 oktober 2021

Is tenietgaan erfdienstbaarheid door vermenging een inschrijfbaar feit? Art. 3:17 BW. Welke feiten zijn aan de verkrijger van het heersend erf tegen te werpen? Art. 3:24 BW.

ECLI:NL:HR:2021:1617, 29 oktober 2021, 20/03101.

Lees hier de volledige uitspraak.