Uitspraak Hoge Raad: Vermogensrecht; cassatieprocesrecht.

expertise:

Cassatie

19 juni 2020

Aansprakelijkheid advocaat jegens bank wegens omleiden aan schuldenaar door derde te betalen bedrag en vervolgens niet terugstorten bedrag op rekening schuldenaar bij bank. Beroep op ontbreken causaal verband; novum in cassatie. Aansprakelijkheid stichting derdengelden; onderzoeksplicht stichting voor op derdengeldrekening binnenkomende bedragen; verplichting tot terugstorting; onrechtmatige daad? Kan vordering tot schadevergoeding jegens stichting derdengelden worden verhaald op saldo derdengeldrekening? HR doet zelf de zaak af.

ECLI:NL:HR:2020:1078, 19 juni 2020, 18-05570.

Lees hier de volledige uitspraak.