Uitspraak Hoge Raad: Verkrijging door verjaring rechtsvordering tot beëindiging bezit, art. 3:105 BW

expertise:

Cassatie

07 oktober 2015

Vordering tot ontruiming strook grond. Verkrijging door verjaring rechtsvordering tot beëindiging bezit, art. 3:105 BW. Interversieverbod, art. 3:111 BW. Aanvang verjaringstermijn, art. 3:314 lid 2 BW.

ECLI:NL:HR:2015:2463, 4 september 2015, nr. 14/01834

Klik hier voor de volledige uitspraak.