Uitspraak Hoge Raad: Verjaring van de rechtsvordering tot het doen van uitkering?

expertise:

Cassatie

21 december 2015

Verzekeringsrecht. Verjaring van de rechtsvordering tot het doen van uitkering? Stuiting van de verjaring (art. 7:942 leden 2-3 (oud) BW). Overgangsrecht (art. 68a, 72 en 75 Ow NBW).

ECLI:NL:HR:2015:3618, 18 december 2015, nr. 14/03392.

Klik hier om de gehele uitspraak te lezen.