Uitspraak Hoge Raad: Verjaring. Huwelijksvermogensrecht.

expertise:

Cassatie

23 december 2022

Vergoedingsrecht uit hoofde van huwelijkse voorwaarden in verband met vermogensverschuiving tussen echtgenoten. HR 12 juni 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC2558. Art. 1:87 BW. Had hof i.p.v. aan verjaringstermijn van twintig jaar (art. 3:306 BW) overeenkomstige toepassing moeten geven aan verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW, althans die van art. 3:308, 3:309 of 3:310 lid 1 BW? Begrip ‘vermogensrecht’ in art. 3:326 BW en vergelijkbare schakelbepalingen. Verlenging (art. 3:320 BW jo. 3:321 lid 1 onder a BW).

ECLI:NL:HR:2022:1936, 23 december 2022, 21/02726.

Lees hier de volledige uitspraak.